0878 932 131
[email protected]
Кошница () 0 лв.
 
  
 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ АВТОРИ

Договор "Общи условия - АВТОРИ"

В сила от 24.05.2018 г.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "АртПринтШоп" ЕООД предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си “АВТОРИ”, посредством Интернет сайта www.artprintshop.eu. Тези условия обвързват всички “АВТОРИ”. С потвърждаване (тикване) на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия - АВТОРИ и Политиката за поверителност на АртПринтШоп ЕООД и натискане на бутона „Потвърди“ в секциията „Регистрация”.

Като “АВТОР” Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи Условия за ползване, договор ("Общи условия - АВТОРИ"). Настоящото споразумение-договор, определя правно обвързващи условия, които регламентират използването на сайта www.artprintshop.eu. Във връзка с разпространението на Ваши изображения и информация. "АртПринтШоп" ЕООД може да измени този договор по всяко време като тези изменения влизат в сила при публикуването им на сайта www.artprintshop.eu. Промените в настоящото споразумение, договор ("Общи условия- АВТОРИ") могат да се правят без предварително известие до Вас. И Вие се съгласявате да бъдете обвързани с направените промени, ако продължите да използвате Сайта и след публикуването им.

"АртПринтШоп" ЕООД е Българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203857616, със седалище и адрес на управление 8600 Ямбол, к-с. „Възраждане” бл. 53, вх. Д, ет. 3, ап. 3, което предоставя посредством администрирания от него уебсайт www.artprintshop.eu, информационните ресурси и услуги, предмет на настоящите условия.

“АВТОР” по смисъла на тези Договор е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в www.artprintshop.eu, създало е потребителски профил и е качило (предоставило на www.artprintshop.eu) за отпечатване свои творби (снимки, репродукции на картини, дигитални творби и др.).

Настоящите Общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на сайта www.artprintshop.eu от всеки „АВТОР”. Всеки „АВТОР” е обвързан от настоящите Общи условия за цялото време на ползване на сайта www.artprintshop.eu, от първоначалното регистриране на личен профил в него до деактивирането му (заличаването на профила).

За да получите статут на “АВТОР” в www.artprintshop.eu е нужно:

1. Да прочетете и да се съгласите с тези Условия за ползване.

2. Да се регистрирате и да създадете свой профил.

3. Да качите вашите снимки на сайта.

4. Да попълните изискуемия минимум от информация за всяка снимка.

5. Да определите авторската ви надценка (комисионна при продажба).

Автори с по-малко от 5 качени снимки не могат да коментират чужди снимки.

„АртПринтШоп“ ЕООД предоставя своите услуги само на лица, навършили 18 години и имащи право да влязат законно в договорни отношения, чрез настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Създаване на профил

Трябва да създадете собствен профил за продажба на печатни продукти по заявка. Вашият профил съдържа два вида информация, служебна и публична.

Попълване на служебна информация

Служебната информация ви идентифицира пред "АртПринтШоп" ЕООД, нейното попълване е задължително.
 • Първа стъпка, определете държавата, в която сте данъчно задължени.
 1. Ако сте данъчно задължени в България изберете една от тези 3 възможности:
А. Регистрация като физическо лице.

Ако се регистрирате като физическо лице предоставената информация трябва да съдържа: Три имена, електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, ЕГН, Банкова или PayPal сметка.

Б. Регистрация като юридическо лице.

Ако се регистрирате като юридическо лице предоставената информация трябва да съдържа: Име на фирмата, ЕИК, три имена и ЕГН на представляващия фирмата, телефонен номер, електронна поща, адрес на седалище, Банкова или PayPal сметка.
В. Регистрация като самоосигуряващо се лице.

Ако се регистрирате като лице, упражняващо Свободна професия или по друга причина сте самоосигуряващо се лице, предоставената информация трябва да съдържа: Три имена, Булстат, ЕГН, телефонен номер, електронна поща, адрес на седалище, Банкова или PayPal сметка.

 1. Ако сте данъчно задължени в страна различна от България, изберете една от тези 2 възможности:
А. Регистрация като физическо лице.

Ако се регистрирате като физическо лице предоставената информация трябва да съдържа: Три имена, електронна поща, телефонен номер, постоянен адрес, сканиран документ за самоличност, показващ Имената и адреса, ЕГН, Банкова или PayPal сметка.

Б. Регистрация като юридическо лице.

Ако се регистрирате като юридическо лице, предоставената информация трябва да съдържа: Име на фирмата, VAT номер, три имена и ЕГН на представляващия фирмата, сканиран документ за самоличност, показващ Имената и адреса на представляващия фирмата, телефонен номер, електронна поща, адрес на седалище, Банкова или PayPal сметка.

Попълвайки нужната служебна информация, вие декларирате нейната вярност. Неволното или умишленото попълване на невярна, неточна или непълна служебна информация, се счита за грубо нарушаване на този договор и води до незабавно закриване на регистрирания потребителки профил.

Служебната информация е недостъпна за потребителите на www.artprintshop.eu

4. Защита на личните данни

Моля, преди регистрация като автор да се запознаете с Политиката за поверителност на АртПринтШоп ЕООД.

Предоставянето на лични данни в рамките на www.artprintshop.eu е необходимо за идентифициране на „АВТОРА”, оформяне и изплащане на дължимото му обезщетение. Отказът на АВТОРА да предостави необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за сключване на настоящия договор ("Общи условия - АВТОРИ") с „АртПринтШоп“ ЕООД.

„АртПринтШоп“ ЕООД няма да разпространява личните данни на „АВТОРА” сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р България случаи.

За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, „АртПринтШоп“ ЕООД може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.

„АртПринтШоп“ ЕООД е вписан като Администратор на лични данни в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Публична информация, представяща ви пред потребителите на www.artprintshop.eu.

Като създавате профил в www.artprintshop.eu, вие създадете общодостъпна лична страница, която включва вашето име и/или псевдоним, биография, информация за контакти, снимки и друга информация и съдържание, което сте избрали да качите и оповестите публично. Цялата тази информация е напълно достъпна на уебсайта. Всеки посетител на сайта ще бъде в състояние да види цялата информация, която сте въвели и избрали да бъде видима.

Редактиране на информацията в профила

Можете да редактирате въведената от вас информация винаги когато решите.

Всички промени на служебната информация се запазват във вашия профил.

Закриване на профил
Можете да изтриете вашия профил по всяко време, като влезете в профила и щракнете върху иконата, „Изтриване на профила". След като кликнете върху тази връзка, www.artprintshop.eu веднага ще премахне вашата лична страница и качените в сайта снимки. Окончателното закриване на профила ще се извърши от администраторите на сайта след изплащането на всички дължими ви обезщетения.

www.artprintshop.eu си запазва правото да закрие профила на който и да е „АВТОР” по всяко време без да е нужно да изтъква за това каквато и да е причина. Дори и ако профилът ви е закрит вашите задължения по настоящото споразумение ще останат в сила.

Качване на снимки

С качването на снимки във вашия профил в www.artprintshop.eu вие предоставяте на "АртПринтШоп" ЕООД за времето, докато настоящия договор-споразумение не бъде прекратен правото да:

- показва, възпроизвежда, публикува одобрените от "АртПринтШоп" ЕООД снимки, на страниците на сайта www.artprintshop.eu

- отпечатва (принтира) и продава копия на одобрените от "АртПринтШоп" ЕООД снимки с произволни размери и на всякакви медии, материали, хартии, канави и др. според зададените от клиентите, купувачите на www.artprintshop.eu критерии, изисквания, в замяна на определено обезщетение, което е договорено от вас и "АртПринтШоп" ЕООД.

- рамкира, паспортира или извършва други довършителни дейности според зададените от клиентите, купувачите на www.artprintshop.eu критерии.

Също така с цел рекламиране и популяризиране дейността на www.artprintshop.eu

с качването на снимки във вашия профил в www.artprintshop.eu вие предоставяте на "АртПринтШоп" ЕООД за времето, докато настоящия договор-споразумение не бъде прекратен, правото да публикува, отпечатва, принтира или възпроизвежда по други начини, одобрените от "АртПринтШоп" ЕООД снимки без за това да е дължимо каквото и да е обещетение. Упоменаването и/или изписването на вашето име и/или потребителско име ще бъдена направено винаги когато това е възможно.

"АртПринтШоп" ЕООД си запазва правото да не приеме или да премахне вече публикувани в www.artprintshop.eu снимки поради следните причини:

 • Преценили сме, че публикуването на снимката би могло да доведе до търсене на наказателна отговорност от "АртПринтШоп" ЕООД, неговите собственици, мениджъри, директори и служители.

 • Ако изображенията нарушават тези правила и условия за ползване.

 • Ако снимките не отговарят на изискванията за качество, позволяващо качествено отпечатване.

 • Ако снимката, изображението, не отговаря на естетическите критерии на "АртПринтШоп" ЕООД
Дължимо обезщетение на АВТОРА

За всяка качена в www.artprintshop.eu и одобрена от "АртПринтШоп" ЕООД снимка вие имате възможността да зададете ваша надценка и да определите колко точно искате да печелите от всяка продажба.
 • Дължимото на АВТОРА обезщетение се определя от АВТОРА в предоставения му панел за управление на профила вwww.artprintshop.eu.

 • Обезщетение се начислява върху цената на всяко отпечатано копие.

 • АВТОРА сам избира дали обезщетението да е % /процент/ или твърда сума, начислени върху цената дължима от киентите на www.artprintshop.eu. за отпечатване на снимката.

 • Твърда цена. Определяте твърда цена, която искате да получите при отпечатването на ваша снимка без значение от размера на копието и използваната медия /материал, хартия, канаваца и др./. Зададената от вас надценка не може да бъде по-малка от 1,00 лв.. Няма ограничение в максималния размер.

 • Процент. Определяте процент, който се начислява върху стойноста на копието. Стойноста на копието зависи от размера и използваната медия /материал, хартия, канаваца и др./. Зададения от вас процент не може да бъде по-малък от 10%. Няма ограничение в максималния размер.

 • Обезщетението може да се задава за всички снимки на АВТОРА, за всички снимки в отделна галерия или за конкретна снимка.

 • Зададените стойности на дължимото обезщетение могат да се променят по всяко време.

 • Авторската надценка се начислява само върху цената на отпечатаното копие. Такава не се начислява върху цената за рамкиране, каширане, паспарту и други довършителни дейности извършени от www.artprintshop.eu.

 • Крайната клиентска цена се формира по следния начин: Цена на копието /без ДДС/ + надценка на автора /без ДДС/ + 20% ДДС.

Удръжки от обезщетението, дължимо на АВТОРА

Спазвайки нормативната уредба в Република България и на основание: Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравното осигуряване и Закон за данъците върху доходите на физическите лица, "АртПринтШоп" ЕООД е длъжна да направи някои удръжки от дължимите ви плащания.

Удръжките се изчисляват в зависимост от заявения от вас социално осигурителен статут към датата на направена заявка за теглене на дължима сума.

Удръжки от обезщетението, дължимо на АВТОРА, в зависимост от заявения социално осигурителен статут към момента на заявяване желание за изплащане.

Ако сте юридическо лице, регистрирано извън територията на Република България
 • Плащането се извършва на основание издадена фактура.

 • Не се правят удръжки.
Ако сте юридическо лице, регистрирано на територията на Република България
 • Плащането се извършва на основание издадена фактура.

 • Не се правят удръжки.
Ако сте физическо лице, регистрирано извън територията на Република България

- Удържат се 10% данък върху доходите получени на територията на Република България.

Ако сте самоосигуряващо се лице, регистрирано на територията на Република България
 • Изисква се декларация за самоосигуряващо се лице.

 • Удържат се 10% данък върху доходите получени на територията на Република България.

 • Дължимите здравни и осигурителни вноски се правят от лицето.
Ако сте Физическо лице на трудов договор и работите на територията на Република България, и ако се осигурявате на максималния праг по трудов договор над 2600.00 лв. , за сумата реализирана от сайта:
 • Изисква се декларация, че сте осигурен на максимален праг за месеца 2600.00 лв.

 • Удържат се 10% данък върху общия доход.
Ако сте Физическо лице на трудов договор и работите на територията на Република България, и ако се осигурявате на сума по-малка от 2600.00 лв., за сумата реализирана от сайта се правят удръжки:
 • Изисква се декларация за сумата, на която сте осигурен за месеца.

 • Удържат се осигурителни и здравни вноски.

 • Удържат се 10% данък върху общия доход.
Ако сте Физическо лице, което не се осигурява на друго основание (по извънтрудови правоотношения), за сумата реализирана от сайта се правят удръжки:
 • Изисква се декларация за сумата, на която сте осигурен за месеца.

 • Удържат се осигурителни и здравни вноски.

 • Удържат се 10% данък върху общия доход.
Ако сте Физическо лице ,което не се осигурява на друго основание (по извънтрудови правоотношения), за сума под 560.00 лв. реализирана от сайта се правят удръжки:
 • Изисква се декларация.

 • Не се удържат осигурителни и здравни вноски.

 • Удържат се 10% данък върху общия доход.
Ако сте пенсионер:
 • Изисква се декларация.

 • В зависимост от подадената декларация се удържат или не здравни вноски.

 • Удържат се 10% данък върху общия доход.
Плащания

За да получете плащане (превод) от вашата www.artprintshop.eu сметка е нужно да попълните „Заявка за теглене на пари от сметката”. Можите да зададете теглене на част или цялата налична сума. Плащанията се извършват само на посочена от вас банкова или Paypal сметка. Всички плащания се извършват в срок до 5 работни дни.

Ако в зависимост от заявения социално осигурителен статут се изисква получаване на фактура или декларация, срокът започва да тече от датата на нейното получаване в "АртПринтШоп" ЕООД.

Дължимите такси за направените преводи ще са за ваша сметка.

Ако Вие не разполагате с банкова или Paypal сметка, Вие не можете да получавате плащания от www.artprintshop.eu.

Натрупаните суми във вашата www.artprintshop.eu сметка можете да използвате и за закупуване на стоки и услуги, предоставяни от www.artprintshop.eu. Като дължимата сума се приспада от наличните средства. Ако наличната сума не е достатъчна да покрие цената на закупените стоки и услуги, разликата се заплаща по установените от www.artprintshop.eu методи за разплащане.

Сваляне на снимки

Вие имате правото да свалите вече качени и одобрени от "АртПринтШоп" ЕООД снимки по всяко време като натиснете бутона „Изтрий” намиращ се под снимката във вашия панел за администриране на профила. При това действие снимката и предружаващата я информация ще бъдат изтрити от www.artprintshop.eu.

Авторски права върху снимките

Нищо в този договор, споразумение не трябва да се тълкува като прехвърляне на авторски права към "АртПринтШоп" ЕООД или свързани с него лица. Вие оставате собственик на авторските права на снимките и можете да се разпореждате с тях както и когато намерите за добре.

Технически изисквания към снимките

Качваните от вас файлове трябва да бъдат в TIFF (без слоеве) или JPEG формат (минимум Qualitty – 10, Baseline - “Standart”) с максимален обем 80 MB. Снимката трябва да е с минимални размери 3000 пиксела по една от страните.

С прикачен цветен профил Adobe RGB или sRGB.

Отчитане на продажбите

Информация за направените продажби можите да виждате в раздел „Отчети” на вашия профил.
 • Направени Поръчки.

  Отчита, че клиент е заявил желание и е направил поръчка за отпечатване на ваша снимка.

 • Изпълнени Поръчки.

  Отчита, че клиентът е потвърдил поръчката, поръчката е изпълнена и изпратена на клиента.

 • Платени Поръчки.

  Отчита, че клиентът е получил поръчката, поръчката е била одобрена и заплатена от клиента.

 • Суми на разположение за теглене
Всички клиенти на www.artprintshop.eu имат право да върнат направените от тях поръчки в срок от 15 дни, считано от датата на получаване. До изтичането на този срок сумата дължима на АВТОРА няма да е достъпна за теглене.
 • Отменена поръчка
Ако клиент на www.artprintshop.eu върне или отмени направена вече поръчка, същата се маркира като отменена във вашата www.artprintshop.eu сметка.

След катато поръчката е платена и сделката с клиента е приключена, информация за дължимата ви по нея сума се добавя в „История на сметката” и вашата www.artprintshop.eu сметка.

www.artprintshop.eu си запазва правото да анулира и спре изпълнението на всяка поръчка по всяко време без да е нужна да дава обяснение за конкретни причини.

Ако вашия профил в www.artprintshop.eu бъде закрит заради нарушения на тези общи условия или други нормативни актове в допълнение към останалите си права "АртПринтШоп" ЕООД си запазва правото да задържи всички дължими ви плащания, суми натрупани във вашата www.artprintshop.eu сметка като обещетение за нанесени щети.

Договори с моделите

Вие декларирате че за всички снимки и изображения, които сте качили за продажба, в www.artprintshop.eu, садържащи изображения на хора, които могат да бъдат разпознати (идентифицирани), притежавате надлежно подписан договор с моделите. Съгласни сте при поискване от www.artprintshop.eu да предоставите електронно копие на съответния договор. Ваше задължение е да съхранявате оригиналните договори. Невъзможността да предоставите такъв договор или предоставянето на неточен, непълен или по друг начин недействителен договор с изобразения модел, се счита за грубо нарушение на тези общи условия и ще доведе до незабавното заличаване на профила ви.

Вие се съгласявате че при поискване от клиенти, www.artprintshop.eu има правото да им предостави копие на този договор.

Искове за нарушаване на авторските права

Докато "АртПринтШоп" ЕООД предприема търговски разумни стъпки да осигури ненарушаването на авторските права на своите Сътрудници (АВТОРИ), "АртПринтШоп" ЕООД няма задължението да предприема законови действия срещу който и да е предполагаем нарушител на вашите авторски права свързани и по отношение на което и да е изображение. Вие тук предоставяте правото и властта на "АртПринтШоп" ЕООД да предприема такива стъпки, които "АртПринтШоп" ЕООД сметне за търговски разумни, за да защити правата на "АртПринтШоп" ЕООД по отношение на изображенията.

В случай, че авторските Ви права бъдат нарушени от трета страна, Вие следва да потърсите защита на правата си съгласно разпоредбите на гражданското законодателство на Република България, като ще получите необходимото съдействие от "АртПринтШоп" ЕООД.

Заявления и гаранции

Вие заявявате и гарантирате, че:

1. Вие имате пълното право, власт и сила да сключите този Договор ("Общи условия - АВТОРИ") и да изпълнявате в цялост всички Ваши задължения, както следва;

2. Вие не сте под законова възбрана или договорно ограничение, което Ви възпрепятства да сключите този договор ("Общи условия - АВТОРИ");

3. Изображеинята и всички техни части са притежавани и/или контролирани от Вас, нямат тежести, оригинални работи са и могат да бъдат защитени с авторски права във всички страни където са налични авторски права или подобна защита;

4. Ако Изображението съдържа човешка прилика, от която може да бъде идентифицирано лице, Вие притежавате или сте придобили правата да използвате подобна прилика;

5. Изображенията не са неприлични или обидни и не нарушават авторските права или други права на трети страни, включително без ограничения, търговски марки и правото на лична неприкосновеност и публичност;

6. Не е налице съдебен иск или дело или друга такава законова или административна процедура, която би могла пряко или непряко да засегне Изображенията, или която би могла по някакъв начин да наруши правата дадени от Вас по-долу.

Съдържание публикувано на уебсайта www.artprintshop.eu

Вие сте единствено отговорни за Съдържанието, което изпращате или качвате на уебсайта и за всеки материал или информация, която препращате на други „АВТОРИ”. Като публикувате каквото и да е Съдържание в публичната част на уебсайта www.artprintshop.eu, вие давате на "АртПринтШоп" ЕООД неексклузивен, безвъзмезден, световен лиценз да използва, публично излага и показва това Съдържание. Вие също давате на "АртПринтШоп" ЕООД правото да използва и показва вашето Съдържение в онлайн реклами, онлайн видеоматериали, онлайн циркулярни писма, печатни маркетингови материали и ТВ реклами с цел промоция на www.artprintshop.eu.

Вие заявявате и гарантирате, че:

1. Вие притежавате Съдържанието, публикувано на Сайта или в другия случай имате права върху Съдържанието.

2. Вашето Съдържание не нарушава лични права, право на публичност, авторски права или други интелектуални права на което и да е лице. Вие се съгласявате да заплатите всички дължими суми или такси, дължими на което и да е лице, произтичащи от Съдържанието, което публикувате на Сайта.

3. Вие разбирате и се съгласявате, че "АртПринтШоп" ЕООД може да разгледа и заличи всяко Съдържание, съобщение, изображение или профил, който според едноличното решение на "АртПринтШоп" ЕООД нарушава този , договор ("Общи условия - АВТОРИ") или което може да бъде обидно, незаконо или нарушава правата, нарушава или заплашва безопасността на който и да е Приносител или на трета страна.

"АртПринтШоп" ЕООД си запазва правото да разследва и да предприема законови действия по собствено усмотрение срещу всеки, който нарушава тази част на договора, включително, без ограничения, да премахва от Сайта нарушаващата комуникация и прекратява регистрацията на такива нарушители.

Забранено Съдържание включва Съдържание, което:
 1. е потенциално обидно и проповядва расизъм, фанатизъм, омраза или физическо увреждане от всякакъв вид срещу която и да е група или лице;

 2. тормози или защитава тормоз над друго лице;

 3. включва разпространяването на нежелана поща, верижни писма, непоискани масови писма или спам;

 4. разпространява информация, за която знаете че е фалшива или подвеждаща или проповядва незаконни действия или отношение, което е обидно, заплашително, неприлично, агресивно или клеветническо;

 5. разпространява незаконно или неоторизирано копие от работата на трето лице, защитена с авторски права, като например снабдяване с пиратски компютърни програми или линкове към тях, осигуряване на информация за заобикаляне на фабрично инсталирани защити срещу копиране или осигуряване на пиратска музика или линкове към папки с пиратска музика;

 6. съдържа страници или изображения с ограничен достъп или достъп само с парола (такива без линк или от друга свързана страница);

 7. осигурява материал, сексуален по същност;

 8. осигурява инструкции за незаконни действия като направа или покупка на незаконни оръжия, за нарушаване на личната свобода на някого или осигуряване или създаване на компютърни вируси;

 9. склонява други потребители да предоставят пароли или информация за лични данни за търговски или незаконни цели;

 10. Вие се съгласявате да използвате този Сайт по начин, съобразен с които и да е и всички приложими закони и правилници.

Нарушители

"АртПринтШоп" ЕООД изисква от всички „АВТОРИ” да се съобразяват с авторските права и другите закони за интелектуална собственост. Вие не трябва да публикувате или да правите достояние какъвто и да е потребителски материал, който представлява нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети страни, включително правата, дадени от закона на Република България за авторски права. Вие декларирате и гарантирате, че притежавате всички права, необходими да публикувате и разпространявате всякакъв потребителски материал, който правите достъпен чрез artprintshop.eu.

Ако бъде установено, че сте нарушили закона за авторските права по какъвто и да е начин, "АртПринтШоп" ЕООД си запазва правото да прекрати достъпа ви до сайта.

Ограничаване на щетите

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ "АртПринтШоп" ЕООД НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ПРЕД ВАС ИЛИ ПРЕД КОЯТО И ДА Е ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВАТО И ДА Е НЕПРЯКА, ПОСЛЕДВАЩА, ИЛЮСТРАТИВНА, СЛУЧАЙНА, СПЕЦИАЛНА ИЛИ НАКАЗАТЕЛНА ЩЕТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩЕТА ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПОРОДЕНИ ОТ ПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА УЕБСАЙТА, ДОРИ АКО "АртПринтШоп" ЕООД Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. БЕЗ ДА БЪДЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОГОВОР, ОТГОВОРНОСТТА НА "АртПринтШоп" ЕООД КЪМ ВАС ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕТО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ Е ОГРАНИЧЕНА ДО РАЗМЕРА НА СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА ПЛАТЕНА ОТ ВАС НА "АртПринтШоп" ЕООД.

Права на собственост върху съдържанието на artprintshop.eu

"АртПринтШоп" ЕООД притежава и държи всички права на собственост върху оригиналните елементи на уебсайта, включително избора и подредбата на Съдържание. Уебсайтът съдържа материали, защитени с авторски права, търговски марки и друга притежавана информация от "АртПринтШоп" ЕООД и неговите сътрудници. Освен информацията, която се съдържа в публичния домейн или за която Вие сте получили писмено разрешение, вие не можете да копирате, променяте, публикувате, препредавате, разпространявате, излагате, изпълнявате или продавате каквато и да е такава притежавана информация.

Разни

Отношенията между "АртПринтШоп" ЕООД и „АВТОРИТЕ” са такива на независими контрактори.

Споразумение, договор ("Общи условия - АВТОРИ") съдържа пълното разбиране на страните по отношение на предмета на договора, изложен тук и отменя всякакви предишни договорености свързани с такава тематика.

Валидността, и тълкуването и прилагането на, договора ("Общи условия - АВТОРИ"), проблеми възникнали от или свързани с , договора ("Общи условия - АВТОРИ"), неговото сключване, действие или прекратяване и свързаните с това проблеми се решават съобразно българското гражданско законодателство.

ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ИЗОБРАЖЕНИЯ НА "АртПринтШоп" ЕООД ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ И ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА "АртПринтШоп" ЕООД (КОЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВКЛЮЧЕНО В ТОЗИ ДОКУМЕНТ) СЪС СЪЩАТА СИЛА И ЕФЕКТ, КАКТО АКО СТЕ ПОДПИСАЛИ ЛИЧНО ТАКЪВ ДОКУМЕНТ.Принтиране и рамкиране, на снимки и картини. Отпечатване на фотохартия, арт медии и канава.
Галерия, фотография, живопис, графика, акварел, колажи, дигитално изкуство и др.
© 2016 „АртПринтШоп“ ЕООД