0878 932 131
[email protected]
Кошница () 0 лв.
 
  
 
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА artprintshop.eu - ПОТРЕБИТЕЛИ

В сила от 24.05. 2018 г.


1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „АртПринтШоп“ ЕООД предоставя услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, посредством Интернет сайта www.artprintshop.eu. Тези условия обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ. С потвърждаване (тикване) на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия и с Политиката за поверителност на АртПринтШоп ЕООД” и завършване на поръчката или съответно регистрация на автор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„АртПринтШоп“ ЕООД е Българско търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 203857616 със седалище и адрес на управление 8600 Ямбол, кс. „Възраждане” 53, вх.Д, ет.3, ап.3, което предоставя посредством администрирания от него уебсайт www.artprintshop.eu, информационните ресурси и услуги, предмет на настоящите условия.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във www.artprintshop.eu или използва услугите със свободен общ достъп.
„ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” НА www.artprintshop.eu са разделени на две основни групи „КЛИЕНТИ” и „АВТОРИ”. Настоящите общи условия са валидни и за двете групи и затова за краткост тук ще се използва общия термин „ПОТРЕБИТЕЛИ”.

Специфичните Общи условия касаещи само „АВТОРИТЕ” са описани в раздел „ОБЩИ УСЛОВИЯ – АВТОРИ”. Тези условия обвързват всички АВТОРИ. С потвърждаване (тикване) на отметката „Прочел съм и съм съгласен с Общи условия-автори“ и с Политиката за поверителност на АртПринтШоп ЕООД и натискане на бутона „Потвърди“ при Регистрация на автора, АВТОРА се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва както настоящите Общи условия така и специфичните „ОБЩИ УСЛОВИЯ – АВТОРИ”.

Настоящите общи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане.

2. Права и задължения на „АртПринтШоп“ ЕООД
„АртПринтШоп“ ЕООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.

„АртПринтШоп“ ЕООД предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.
„АртПринтШоп“ ЕООД има право да променя технологията, дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.
„АртПринтШоп“ ЕООД има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.
„АртПринтШоп“ ЕООД има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, както и генерираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание, по своя преценка и без право на преразглеждане.
„АртПринтШоп“ ЕООД има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, „АртПринтШоп“ ЕООД събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
С цел контрол на качеството и разглеждане на евентуални рекламации „АртПринтШоп“ ЕООД съхранява качените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ файлове за печат за срок от 20 дни след датата на предаване на поръчката.
„АртПринтШоп“ ЕООД не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

3. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на „АртПринтШоп“ ЕООД чрез сайта www.artprintshop.eu в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
„АртПринтШоп“ ЕООД предоставя своите услуги само на лица, навършили 18 години и имащи право да влязат законно в договорни отношения, чрез настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Ако сте под 18-годишна възраст, но най-малко на 13-годишна възраст, можете да използвате www.artprintshop.eu само под надзора на родител или настойник, който се съгласява да се обвърже с настоящите Общи условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че всички изпратени за принтиране файлове са негова собственост, придобил е правата за отпечатване по законоустановеният начин от собственика им или от представляваща го организация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че „АртПринтШоп“ ЕООД чрез сайта www.artprintshop.eu е само изпълнител на възложената от него поръчка и че само той, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, единствен носи отговорност, ако с действията си е нарушил нечии авторските права.
Единствен ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря на каквито и да са претенции поставени от трети страни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че част от персонала на „АртПринтШоп“ ЕООД, в зависимост от задълженията си, има достъп до следната информация: е-мейл адрес, IP адрес, съдържание на снимките и др., но няма право да ги разгласява/разпространява.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на www.artprintshop.eu. При неверни или непълни данни: адрес за доставка, имена, телефон и e-mail и невъзможност оператор на www.artprintshop.eu да се свържи с ПОТРЕБИТЕЛЯТ за потвърждение на поръчката същата се анулира.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за всички опити да придобие не оторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

4. Защита на личните данни
Предоставянето на лични данни в рамките на www.artprintshop.eu е необходимо за оформяне и изпращане на поръчките. Минималните изисквани данни са: Име на получателя, адрес за доставка и телефон за връзка. Данните се попълват лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за изпращане на поръчката от „АртПринтШоп“ ЕООД.

Моля, преди поръчка да се запознаете с Политиката за поверителност на АртПринтШоп ЕООД

„АртПринтШоп“ ЕООД е вписан като Администратор на лични данни в КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5. Ценообразуване
Поради своята специфичност цените на продуктите и услугите предоставяни от „АртПринтШоп“ ЕООД чрез сайта www.artprintshop.eu се калкулират в реално време. На база избраните от „ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” параметри: Размер, вид на печатния материал, вид на рамката, вид и размер на паспарту и др. особености. Всички цени са в български лева с включен ДДС. Цените могат да се променят по преценка на „АртПринтШоп“ ЕООД. Цената на завършена и потвърдена поръчка не подлежи на промяна.
В цената на стоките и услугите не е включена доставка. Стойността на доставката се прибавя към стойността на поръчката в зависимост от избрания от „ПОТРЕБИТЕЛЯ” метод на доставяне при попълване на формата за поръчка.

6. Методи на плащане:
А. Наложен платеж – при получаване на пратката
Б. Банков превод – /авансово/
В. В брой, в офиса на АртПринтШоп ЕООД
Г. С пощенски запис – /авансово/

- Поръчка с обща стойност до 300 лв. се заплаща при получаване в офиса на www.artprintshop.eu, или с наложен платеж на куриера, който я е доставил.
- Поръчка с обща стойност над 300 лв. се заплаща авансово по предпочетен от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин, отбелязан от него при попълване на формата за поръчка.
- Отделни поръчки, подадени от един същ ПОТРЕБИТЕЛ в рамките на 24 часа, се считат от www.artprintshop.eu за една и - ако общата им стойност надвишава 300 лв. - изискват авансово плащане.

7. Срокове за изпълнение:
Сроковете за изпълнение и изпращане на поръчките са между 1 и 4 работни дни и се изчисляват автоматично от сайта в зависимост от степента на сложност и технологичното време за изпълнение:
Поръчки потвърдени до 10.00 часа в работен ден се приемат за постъпили в предходния работен ден.
Можете да избирате между стандартна и експресна услуга.

За поръчки от категория „САМО НА ХАРТИЯ”, „КАНАВАЦА БЕЗ ПОДРАМКА” и „КАНАВАЦА С ПОДРАМКА” (без лак):
- Поръчки, получени до 10 часа в работен ден.
При избрана експресна услуга се изпълняват и изпращат на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на същия работен ден.
При избрана стандартна услуга се изпълняват и изпращат на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на следващия работен ден.
- Поръчки, получени след 10.00 ч. часа в работен ден или в неработен ден се приемат като поръчки получени преди 10.00 ч. на следващия работен ден.

2. За поръчки от категория „В РАМКА”, „КАНАВАЦА БЕЗ ПОДРАМКА” и „КАНАВАЦА С ПОДРАМКА” (с лак):
- Поръчки, получени до 10.00 часа в работен ден.
При избрана експресна услуга се изпълняват и изпращат на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на следващия работен ден.
При избрана стандартна услуга се изпълняват и изпращат на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на последващия работен ден.
- Поръчки, получени след 10.00 ч. часа в работен ден или в неработен ден се приемат като поръчки получени преди 10.00 ч. на следващия работен ден.
- Срокът за изпълнение на поръчки със структурен гел лак се удължава с 1 работен ден.

При поръчки, изискващи авансово плащане, срокът за изпълнение започва да тече от момента на получаването му.
При поръчки с голям обем, „АртПринтШоп“ ЕООД си запазва правото да договори с ПОТРЕБИТЕЛЯ други срокове за изпълнение.

„АртПринтШоп“ ЕООД се задължава при възникване на непредвидими обстоятелства, като технически повреди, не доставени навреме или повредени материали и други независещи от него обстоятелства и причини, които възпрепятстват навременното и качествено изпълнение на поетата поръчка, да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ своевременно като договори с него друг възможен за изпълнение срок или отмяна на поръчката. В този случай на „АртПринтШоп“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети или пропуснати ползи, възникнали за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Доставките се извършват (на следващия работен ден или според графика за обслужване на населените места) до всички населени места в страната с Еконт Експрес, при фиксирана цена от 6,00 лв. за доставка и опаковка, без значение от размера, теглото, населеното място, и дали ще бъде доставена до адреса на клиента или до офис на Еконт посочен от клиента.
При доставки с друг, избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ куриер, ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща цената за доставка определена от съответния куриер.
Изпълнението на всяка поръчка започва само след потвърждаването и с телефонен разговор между оператор на на www.artprintshop.eu и ПОТРЕБИТЕЛЯ. При невъзможност да бъде осъществен такъв контакт поради явни технически причини (телефона на ПОТРЕБИТЕЛЯ е извън обхват или е изключен и др.) изпълнението на поръчките се отлагат до отстраняване на проблемите и осъществяване на контакт.
При грешно посочен телефонен номер са изпраща писмо на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail с молба за корекция на телефонния номер. Ако и този опит за комуникация се окаже неуспешен поръчката се анулира.
Всички изпращани с куриер поръчки ползват опцията: Преглед на съдържанието на пратка от Получателя преди заплащане на Наложен платеж по нея. Ако получената поръчка не отговаря на вашите очаквания, можете да ни я върнете, без да е нужно да ни давате каквито и да е обяснения за това.
Ако по такава пратка е направено авансово плащане, платената сума ще бъде възстановена в срок от 2 работни дни.

Всички изпращани с куриер поръчки са застраховани за нанесени щети при транспорта:
Молим при констатирани повреди нанесени при транспорта, намачкани, разкъсани или намокрени опаковки както и други видими щети да изисквате от обслужващия ви куриер да предпрееме нужните действия за констатиране на щетата както и да ни информирате за да предприемим нужното за повторно изпълнение на поръчката.

Гаранция за качество
Като клиенти на „АртПринтШоп“ ЕООД чрез сайта www.artprintshop.eu
Вие имате правото да върнете изпълнените и получените поръчки в срок от 15 календарни дни считано от датата на получаване, без да е нужно да ни давате каквито и да са обяснения за това. За да възтановим платената от вас сума върнатата поръчка трябва да бъде предружена от издадената за нея касова бележка и/или фактура.

Използваните за принтиране на вашите снимки принтери Epson Stylus Pro 9900 и 7900, в комбинация с Мастилата Epson Ultrachrome HDR и специално подбрани хартии и канаваци, гарантира изключително качество на печат и дълготрайност на изображенията. Висококвалифицираният персонал, дългогодишният опит и задълбочените ни познания в управлението на цветовете ни дават допълнителна увереност, че резултатът ще надмине очакванията ви. Въпреки всичко това, ако вашият монитор не е калибриран и изпратеният ни файл не е с прикачен цветен профил, „АртПринтШоп“ ЕООД не може да гарантира, че полученото копие ще е с цветовете, които виждате на вашия монитор. Затова ви препоръчваме:

- ако сте аматьори, не сте сигурни в точността на цветовете и не знаете как да ги коригирате, моля, отбележете във формата за поръчка - Желая, ако е необходимо, операторът да промени качените от мен файлове, с цел постигане на по-добро качество;
- и обратно, ако сте сигурни в направените от вас цветови корекции отбележете: „Не желая операторът да променя качените от мен файлове при никакви обстоятелства”,

Авторски права
„АртПринтШоп“ ЕООД не може и няма да използва изпратените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ файловете за каквото и да е било друго, освен възложеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

С цел контрол на качеството и разглеждане на евентуални рекламации „АртПринтШоп“ ЕООД съхранява качените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ файлове за печат за срок от 20 дни след датата на предаване на поръчката.

Всичи текстове, снимки и друг вид съдържание побликувани на сайта www.artprintshop.eu са собственност на "АртПринтШоп" ЕООД, неговите сътрудници или АВТОРИТЕ побликували съответното съдържание. Всяко сваляне, копиране, преписване или друг вид ползване на матириалите без писменното съгласие на собственика на съответния материал, текст, снимка и др. се счита за нарушение на закона за защита на авторските права и ще доведе до търсене на наказателна отговорност от нарушителите.

Закупувайки снимка, принт, разпечатка, на хартия канава или какъвто и да е друг материал от галерия artprintshop.eu вие притобивате собственост само и единственно върху самото копие. Всяко последващо действие от типа на сканиране, преснимане, репродуциране, ксерокопиране, отпечатване, принтиране, публикуване в интернет и др. се счита за нарушение на закона за защита на авторските права и ще доведе до търсене на наказателна отговорност от нарушителите.

Права на собственост върху съдържанието на artprintshop.eu
"АртПринтШоп" ЕООД притежава и държи всички права на собственост върху оригиналните елементи на уебсайта, включително избора и подредбата на Съдържание. Уебсайтът съдържа материали, защитени с авторски права, търговски марки и друга притежавана информация от "АртПринтШоп" ЕООД и неговите сътрудници. Освен информацията, която се съдържа в публичния домейн или за която Вие сте получили писмено разрешение, вие не можете да копирате, променяте, публикувате, препредавате, разпространявате, излагате, изпълнявате или продавате каквато и да е такава притежавана информация.

* * *

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Принтиране и рамкиране, на снимки и картини. Отпечатване на фотохартия, арт медии и канава.
Галерия, фотография, живопис, графика, акварел, колажи, дигитално изкуство и др.
© 2016 „АртПринтШоп“ ЕООД